Tooteid võiks jagada tööprintsiibilt:

nn. analoogseadmed -

originaal antakse optika ja peeglite süsteemi abil vahetult kujutise kandjale (trummel, masterkile jne.);

digitaalsed seadmed -

originaal skaneeritakse etteantud lahutusega (200, 300, 400, 600 … punkti tollile) ja suunatakse digitaalsena üle mälu laserkiire või vastava põletuspea abil kujutise kandjale (trummel, masterkile).

Digitaalsel paljundustehnikal on traditsiooniliste analoogmasinatega võrreldes mitmeid eeliseid. Nii toimub originaalide skaneerimine ühekordselt seadme mällu ja paljundus jätkub väljastusega mälust etteantud eksemplaride arvul – sellega säästetakse originaaldokumente ning väheneb oluliselt masina tööst tingitud müra. Kõik RICOH digitaalsed paljundusmasinad on suutelised sorteerima dokumente ilma täiendavate lisaseadmeteta – võib loobuda kulutustest sorterile. Oluliselt parem on koopiate kvaliteet pildimaterjali osas. Kujutise redigeerimiseks on märgatavalt rohkem võimalusi.

Lisamoodulitega laiendades saab digitaalsed masinad ühendada arvutiga, arvutivõrguga ja see teeb neist suure jõudlusega laserprinterid, nii jääb ära eraldi tsükkel originaalide ettevalmistamiseks paljundustöödeks – dokumente trükitakse otse rakendusest või vastavast failide arhiivist hetkel vajalikul arvul ning vormistuses. Võimalikud liidesed hõlmavad valiku, mida pakub arvutustehnika: klassikaline paralleelne ja lokaalvõrk, kuid ka USB, FireWire, Bluetooth ning Wireless LAN. Reeglina on printerina kasutada kõik baasmasina omadused: formaadid kuni A3 ja kahepoolne väljastus ning samuti on vastav printimiskiirus. Draiverite valik katab olemasolevad töökeskkonnad. Samade parameetritega eraldiseisev laserprinter on tavaliselt oluliselt kallim laiendusmoodulist ja jääb tublisti alla kulumaterjalide hindades.

Reeglina on digimasinatele võimalus paigaldada laiendusena faksi ja skanneri moodul – tavalistele toimingutele lisaks on kasutada nn internetifaks ja skaneerimised e-maili. Fakside lahutused ulatuvad 400 dpi-ni, formaat kuni 297 x 1.200 mm ja kui baasmasin seda lubab, on dokumentide käsitlus võimalik ka kahepoolsena. Jällegi ei suuda siin tavapaberi faksiaparaadid võistelda jõudluses ja tarvikute hindadega. Ka levinud lauaskannerid eraldi seadmetena jäävad digimasinatele alla, kui piisav on lahutus 1.200 dpi, dokumendid kahepoolsed või formaadid A3 – jõudlus erineb siin vähemalt suurusjärgu võrra.

Alates keskmistest mudelitest toimivad masinad ka dokumentserverina - originaalide skaneerimisel arhiveeritakse dokumendid seadme kõvakettale ja vajadusel saab neid sealt taas sobival arvul väljastada. Kasutajale on abiks lai valik mitmeid vormindusfunktsioone. Integreeritud on mitmed vahendid andmete kaitseks ja kasutaja statistika kogumiseks.

Suuremaid masinaid saab ühendada paari kaupa tandemiks, mis annab kompleksile summaarse jõudluse - originaalid skaneeritakse ühel seadmel, paljundamine/väljastus toimub aga paralleelselt kahel masinal.

Praeguseks on analoogmasinad juba ajalugu, nende tootmine on lõppenud. Digitaalmasinate osas on aga universaalsed värvimasinad järgnevas asendamas vaid must-valgele tehnoloogiale orienteeritud seadmeid. Seejuures on värvimasinate puhul nende jõudlus ja must-valgete väljastuste omahind võrreldavad seni laialt levinud digimasinate vastavate näitajatega.